Bezpieczeństwo – mgiełki

  1. Produkt wyłącznie do stosowania zewnętrznego, nie spożywaj, nie stosuj na skórę, unikaj kontaktu z oczami.
  2. Mgiełka zapachowa do pomieszczeń zawiera łatwopalny alkohol etylowy, trzymaj z dala od źródeł ognia.
  3. Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
  4. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  5. Spryskuj z odległości ok. 30 cm.